Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Συχνά είναι δύσκολο να ορίσεις κάτι. Τι είναι για παράδειγμα η βαρύτητα;
Η Λογική διαθέτει τρία εργαλεία γιαυτό, τρία είδη ορισμών:
καταφατικός ορισμός: μας λέει τι είναι κάτι.
π.χ.: τι είναι πρόσθεση; η βαθμιαία γραμμική μετακίνηση ανάμεσα σε ομοειδή αντικείμενα ενός προσυμφωνημένου συνόλου με αφετηρία τον ένα και βήμα τον άλλο προσθετέο.
περιγραφικός ορισμός: μας περιγράφει τα συστατικά μέρη ή τις λειτουργίες του.
π.χ.: τι είναι κατάλυμα; ένας χώρος που επιτρέπει την απομόνωση από το περιβάλλον και ικανοποιεί την ανάγκη για ασφάλεια.
αποφατικός ορισμός: μας λέει τι δεν είναι κάτι.
π.χ.: τι είναι Θεός; δεν είναι κάτι το απτό, το ένσαρκο, το ορατό, το εφήμερο.

χάριν παιδιάς δοκιμάστε να ορίσετε: το εμβαδόν, το τρίγωνο, τη μισαλλοδοξία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: