Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

30. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Η επίδραση ενός φαρμάκου διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μετά από έρευνες σε μερίδα του πληθυσμού καταλήγουμε για κάθε φάρμακο στη Μέση δραστική (θεραπευτική) δόση που επιτυγχάνει το μισό από το μέγιστο φαρμακολογικό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τις καμπύλες δόσης-αποτελέσματος. Αυτές έχουν μορφή S, προφανώς διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και συνεπώς δίνουν διαφορετική Μέση δόση κατά περίπτωση.
Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται ως Μέση θεραπευτική δόση. Όσο περισσότεροι λήπτες συμμετέχουν στην έρευνα τόσο πλησιέστερα στην «αληθή» θα βρίσκεται η μέση τιμή.
Παράλληλα εκτελούνται πειράματα (σε ζώα) για να προσδιορισθεί η Μέση θανατηφόρα δόση για κάθε φάρμακο. Αυτή είναι η τιμή στην οποία το 50% των πειραματόζωων πεθαίνουν.

Θεραπευτικός δείκτης ενός φαρμάκου είναι ο λόγος της Μέσης θεραπευτικής προς τη Μέση θανατηφόρο δόση.
Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο ασφαλέστερο το φάρμακο. Πρακτικά αν οι δυο καμπύλες χαραχθούν σε κοινή κλίμακα, η απόστασή τους καθορίζει το περιθώριο να χορηγηθεί μεγαλύτερη δόση φαρμάκου χωρίς τον κίνδυνο ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: