Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

33. ΙΝΔΙΚΤΟΣ


1η Σεπτεμβρίου, αρχή της Ινδίκτου.
Από τη λατινική λέξη Indictio, -onis: εξαγγελία, αναγγελία φόρου, φόρος, περίοδος φορολόγησης.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος το 323 μ.Χ. την όρισε ως αρχή του έτους. Ακόμη και σήμερα αποτελεί την αρχή του εκκλησιαστικού έτους καθώς και του ακαδημαϊκού.

Οι Ρωμαίοι είχαν για πρωτοχρονιά την 1η Μαρτίου (πρώτος μήνας αφιερωμένος στο θεό Άρη) Προσέξτε ότι οι μήνες χωρίς κάποιο ιδιαίτερο όνομα, ονομάζονται ανάλογα με τη σειρά τους: Σεπτέμβριος, septem=επτα, Οκτώβριος, octo = οκτώ, Νοέμβριος, novem = εννιά, Δεκέμβριος, decen = δέκα.
Αργότερα (1ος π.Χ. αι.) ο Ιούλιος Καίσαρας με την πλήρη αναδιάρθρωση του ημερολογίου μετέφερε την πρωτοχρονιά στην 1η Ιανουαρίου, όπου και διατηρείται μέχρι σήμερα.

Οι Κινέζοι πάλι έχουν πρωτοχρονιά που συνδυάζει το σεληνιακό κύκλο με τη χειμερινή ισημερία και έτσι δεν είναι σταθερή ημερομηνία.
Πάντως για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους ορθοδόξους μπορούμε να ευχηθούμε καλή χρονιά, η καλή ίνδικτο!