Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Εγγύς περίγειο.

Πολύς λόγος για super moon, περίγειο και απόγειο.

Τροχιά σελήνης όχι κυκλική αλλά ελλειπτική. Η σελήνη περνάει κάποια στιγμή κοντά στη γη (περίγειο) και 13,775 μέρες μετά μακριά από τη γη (απόγειο). [Ανωμαλιστική περίοδος 27,55 ημέρες].

Δεν ισαπέχουν από τη γη όλα τα περίγεια. Άλλα είναι κοντά και άλλα είναι πιο κοντά! Η μέση τιμή του περίγειου (για τον τρέχοντα αιώνα) είναι 362.508 χμ.

Παρατίθενται τα περίγεια των επομένων ετών που η τιμή τους είναι κοντά ή μικρότερη της μέσης τιμής για να εντοπίσουμε τα πιο κοντινά και τα ακόμη πιο κοντινά*.

Η πρώτη στήλη δείχνει το έτος και στη δεύτερη προσθέτουμε 365.000 χμ (γράφτηκε έτσι για την ευκολία στην ανάγνωση)

1948 462
2005 572
2008 568
2009 465
2010 593
2011 578
2016 512
2018 566
2023 570
2034 448
2036 519
2052 425
2053 527
2054 512
2080 505
2088 500
2098 435

Ειρήσθω εν παρόδω ότι η μέση τιμή του απόγειου είναι 405.408 χμ. και η μέγιστη 406.709 χμ.

*Ο αρχισυντάκτης μου διέγραψε την αρχική μου φράση: για να μη σας παραμυθιάζουνε πιο είναι το κοντινό και πιο το κοντινότερο!

** Η σελίδα περιέχει ένα μετρητή αντοχής ανάγνωσης και ένα μετρητή κατανόησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: